Partner

Na području začina, začinski smjesa, tehničkih aditiva, tehnologije pripreme i konzaltinga u industriji prerade mesa, surađujemo s CreaTec GmbH. CreaTec

Stručni obilazak

Hočevar tim nastavlja tradiciju druženja izvan radnog vremena. Ovaj put smo išli na izlet putevima Bizeljsko Kozjanskih brda.

Postali smo vlasnik dvorca Lambergh

Želimo nastaviti s radom i pokušati biti bolji svake godine i uspjeti u turističkim vodama.
TOP