PODJETJE

HOČEVAR d. o. o. je proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, ki deluje na področju živilsko predelovalne industrije. Podjetje se je razvilo na podlagi dolgoletnih izkušenj družinskega podjetja.

Hitro smo ugotovili kje je oskrba živilsko predelovalne industrije pomanjkljiva, česa primanjkuje in kateri proizvodi ne zadovoljujejo visoko razvite tehnologije in kakovosti končnih izdelkov.

Zato smo dejavnost podjetja usmerili v proizvodnjo in prodajo naravnih črev, umetnih ovitkov govejega in svinjskega cepljenca, kož ter raznih dodatkov za živilsko predelovalno industrijo.

Ničesar ne prepuščamo naključju, zato našim strankam omogočamo celovito oskrbo blaga in storitev.

V naslednjih desetih letih želimo postati »prva izbira mojstrov« na področju oskrbovanja z govejim in svinjskim cepljencem, kožami, usnjem, naravnimi črevi in umetnimi ovitki na vseh trgih evropske unije in držav bivše Jugoslavije.

TOP