SIROVE I PRERAĐENE KOŽE

Goveđi i svinjski špalt (cijepana koža)

Goveđa, svinjska, teleća, ovčja
i konjska koža

TOP